Ga naar hoofdinhoud

Collectieve Intelligentie: met z’n allen slimmer

Kort geleden is het boek “Collectieve Intelligentie” verschenen. Co-auteur Wendy Jansen is onderzoeker in organisatiekunde en informatiemanagement. Zij raakte gefascineerd door de overeenkomsten tussen ons brein en organisaties en vroeg zich af hoe het kan dat dieren, met toch vaak heel kleine hersens, in staat zijn om met elkaar soms ongelooflijk slimme dingen te doen. Zo maken termieten hele gebouwen met airconditioning; vogels ontdekken in zwermen hun vijanden razendsnel; en mieren vinden voedsel op basis van geurkaarten van de omgeving. Collectieve intelligentie noemen we dat.
Door het internet en mobiele sociale technologieën zijn mensen steeds meer en steeds makkelijker met elkaar verbonden en ontwikkelt zich razendsnel een wereldwijde collectieve intelligentie. Deze intelligentie bestaat niet alleen uit netwerken van mensen, maar ook steeds meer uit slimme apparaten. Ook aanbieders van zorgtechnologie willen zorgverleners helpen om met elkaar verbonden apparaten en gezondheidsinformatie beter te benutten voor meer persoonlijke zorg en betere resultaten in de gezondheidszorg. Algemeen wordt verwacht dat de wereld van Big Data zal gaan zorgen voor meer inzicht in het verloop van ziekten en daardoor het hele beeld van zorgverlening zal veranderen.
Het is van groot belang dat iedereen die leeft in deze tijd, ziet hoe de wereld verandert en hoe dit leidt tot collectieve intelligentie van mensen en machines. Het ligt daarbij voor de hand te leren van de mechanismen die het dierenrijk heeft ontwikkeld bij het zich aanpassen aan omgevingsfactoren. Het doel is om intelligent collectief gedrag te ontwikkelen dat in dienst staat van het overleven van de soort. Dit boek beschrijft op zeer toegankelijke wijze hoe inzichten in diergedrag vertaald kunnen worden naar toepassingen bij mensen en organisaties in een breed scala aan marktsegmenten.
Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel en ook via de bekende webshops zoals bol.com.

Back To Top