skip to Main Content

Synappz Mobile Health

De oorsprong van Synappz ligt in medisch, Life Sciences en business. Het is opgebouwd vanuit een solide basis van ruim 20 jaar ervaring in R&D, humane en veterinaire gezondheidszorg, en de business kant van de farmaceutische industrie. Daarnaast hebben we een haast ontembare passie voor het digitale. We bevinden ons nog steeds in een medische omgeving en begrijpen daardoor de problematiek maar al te goed.

De problematiek van de huidige gezondheidszorg met als speerpunt de stijgende kosten, mag niet onderschat worden. Wij geloven dat mHealth ongekende mogelijkheden biedt om deze kosten beheersbaarder te maken, en de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Voor zowel de patiënt als de borgprofessional.

Gezondheid is een gedeelde verantwoordelijkheid van alle spelers in op dit gebied. Artsen, patiënten, farmaceutische bedrijven en zorgverzekeraars gaan zich realiseren dat hoogwaardige instrumenten voor ‘self-health management’ eindelijk beschikbaar komen. Synappz Mobile Health heeft alle troeven in hand om hierbij een pro-actieve rol te spelen. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid een leidende rol hierin te nemen.

Waar kun je ons voor wakker maken?

Inventarisatie

De visie op een bepaalde problematiek in de gezondheidszorg is vaak een uitgangspunt om mHealth in te schakelen. Van belang is om een duidelijk proces in te gaan om een idee verder uit te werken.

Ontwerp

Een functioneel ontwerp is de basis voor de blauwdruk van de Mobile Health toepassing. Als deze eenmaal duidelijk is kan beginnen worden aan de volgende stap: het daadwerkelijk ontwerpen van de medische app.

Coderen

Het schrijven van de code van de medische app is een taak voor specialisten op het gebied van front-end en back-end Afhankelijk van het platform (iOS of Android) wordt geschreven in resp. Objective-C of Java.

Waardecreatie

De tijd dat een plek in de App Store garant stond voor succes is lang geleden. Een medische app moet waarde creëren voor de zorg, voor de patiënt en/of de zorgprofessional. Wij
hebben de kennis om hierbij helpen.

Partners of samenwerkende medische instanties

We horen graag van je

Heb je net als wij een droom, een idee of een visie die verder uitgewerkt of geïmplementeerd dient te worden? Bel ons dan voor een afspraak, je bent van harte welkom in ons kantoor in ‘s-Hertogenbosch.

Back To Top