Ga naar hoofdinhoud

Samenwerking tussen Synappz en Inforium levert beter geïnformeerde patiënten op

Goede informatie over de behandeling is cruciaal voor de patiënt. Deze informatie is vaak slecht voorhanden waardoor de patiënt zelf op zoek gaat op het internet, met alle gevolgen van dien. Synappz maakt het eenvoudig om specifieke informatie te ontsluiten voor de patiënt met hun digitale zorgplatform Clinicards. Inforium helpt zorg beter te maken door bestaande betrouwbare informatie te verzamelen en deze ter beschikking te stellen voor aangesloten ziekenhuizen. Synappz en Inforium starten een samenwerking om op eenvoudige wijze betere informatie te verstrekken aan de patiënt over de behandeling.

“De juiste en actuele informatie voor de patiënt is van groot belang”, vinden de partijen. “Een goed geïnformeerde patiënt heeft meer grip op de situatie, kan daardoor ook betere keuzes maken en heeft een grotere zelfregie. Context rondom een zorgproces is dus belangrijk. Toch is dat niet altijd goed geregeld in de zorg. Losse papieren folders, verschillende bronnen, onbetrouwbare informatie via Google, allemaal zaken die juist niet bijdragen aan het kennisniveau van de patiënt”.

De patiënt centraal stellen is altijd de visie geweest voor Synappz en heeft geleid tot de ontwikkeling van het digitale zorgplatform Clinicards. “Met dit platform kan in veel Nederlandse ziekenhuizen digitale zorg worden geleverd door het monitoren, informeren en coachen van patiënten op afstand. Het is voor type patient inzetbaar ongeacht de aandoening”, aldus Erik van der Zijden, CEO van Synappz Digital Healthcare.

Voor het informeren van patiënten kunnen zorginstellingen zelf gebruik maken van onze Contentmodule en ontsluiten voor de patiënt in de Clinicards-app. Sommige zorginstellingen gaan daar slagvaardig mee om en zijn in staat om een uitgebreide bibliotheek met artikelen over een bepaalde zorgpad op te bouwen. We zien echter ook zorginstellingen die dat lastig vinden, en zoekend zijn naar een efficiënte invulling van dit belangrijke aspect van de zorg. Iedereen is er immers wel van overtuigd dat kennis en dus accurate informatie belangrijk is.”

Inforium helpt de zorg beter te maken door patiënten bestaande betrouwbare digitale informatie te geven, geselecteerd door de zorgverlener. “De zorgverlener kiest persoonlijk de informatie voor de patiënt uit de BetrouwbareBron-database en/of de lokale informatie. Persoonlijk, door de dokter uitgekozen informatie die patiënt nodig heeft om te begrijpen wat hij heeft en wat er gaat gebeuren. Hierdoor wordt een acceptatie door patiënten van boven de 90 procent gemeten in zowel de nulde, eerste als tweede lijn”, stelt Dr Markus Oei, KNO arts bij het Flevoziekenhuis en oprichter van Inforium. “Inforium-organisaties maken ook zelf content. Deze content komt ter beschikking van de gemeenschap voor hergebruik. Beter en efficiënter. Kopiëren is immers makkelijker dan herschrijven.”

Inforium en Synappz slaan de handen ineen door Inforium te koppelen met de contentmodule van het Clinicards-platform. Daarmee komt de inhoud van Inforium in één klik beschikbaar voor gebruikers van het Clinicards-platform. Erik van der Zijden: “Ziekenhuizen zoeken naar oplossingen die eenvoudig te implementeren zijn. Zorgverleners zijn immers al druk genoeg. Ze kijken vaak op tegen het werk dat verricht moet worden om hoogwaardige en betrouwbare content te verzamelen. Met de toevoeging van Inforium aan Clinicards is dat nu verleden tijd”. Voor alle bestaande gebruikers van Clinicards kan de Inforium-verbinding eenvoudig geciteerd worden.

Voor meer informatie zie:
www.clinicards.info
www.inforium.nl

Back To Top