Ga naar hoofdinhoud
IPSS CE

Doelgroep

Patienten met Lage urineweg klachten op basis van prostaatvergroting.

Achtergrond

Als deel van het diagnostisch traject bij patiënten met prostaatklachten wordt de Internationale  prostaat symptoom score bijgehouden. De score geeft aan in welke mate de klachten aanwezig zijn en welke impact deze hebben op het leven van de patient. Daarnaast is mogelijk onderscheid te maken of de klachten irritatief of obstructief van aard zijn.
De vragenlijst fungeert na de diagnostische fase  als instrument bij het beoordelen van het effect van therapie voor prostaatklachten.

Doel

Het ondersteunen van zorgprofessionals bij de diagnostiek en follow up van patiënten
met prostaatklachten.

Functionaliteiten

  • Gevalideerde multiple choice vragenlijst.
  • Historisch overzicht van eerdere IPSS scores.
  • Grafische weergave score IPSS score.
  • Grafische weergave irritatie en obstructieve klachten.
  • Grafische weergave van Quality of life vraag.
  • Ziekenhuis of privé modus.

Partner

Astellas

Download de app

Waarde voor de zorg

Door digitalisering en slim grafisch weergeven van IPSS scores wordt meer waarde gecreëerd
met deze vragenlijst dan in de papieren versie het geval is. Voor de patiënt is het invullen van
deze vragenlijst betekenisvol geworden. Hiermee neemt therapietrouw en controle over het
eigen lichaam toe

Back To Top