Ga naar hoofdinhoud
NVU Richtlijnen

Doelgroep

Urologen en andere medici.

Achtergrond

De opgestelde Richtlijnen van de NVU zijn uitgebreid, complex en alleen via web of
hardcopy beschikbaar.

Doel

Met deze app faciliteert de NVU de uroloog om de richtlijnen en standpunten altijd en eenvoudig te raadplegen en toe te passen in de dagelijkse praktijk.

Functionaliteiten

  • De app bevat de aanbevelingen uit 4 richtlijnen: urine-incontinentie, prostaatcarcinoom, nierstenen en hematurie. Dit wordt later aangevuld met meer richtlijen.
  • De specialist kan eenvoudige beslisbomen raadplegen bij diagnostiek en behandeling
    van patiënten.
  • De app bevat calculatoren die toepasbaar zijn in het dagelijks gebruik.
  • Via het Content Managing System kunnen de Richtlijnen eenvoudig worden bijgewerkt
    of uitgebreid.

Partner

Nederlandse Vereniging voor Urologie

Download de app

Waarde voor de zorg

Altijd de laatste Richtlijnen en inzichten bij de hand bij diagnostiek en behandeling van
urologische patiënten

Back To Top