Ga naar hoofdinhoud
TTapp - Eerste hulp bij trauma triage

Doelgroep

Regionale ambulancevoorzieningen (RAV)/Ambulanceverpleegkundigen/Traumachirurgen.

Achtergrond

Elk jaar vinden naar schatting 100.000- ambulanceritten plaats, waarmee patiënten met de hoogste spoed naar een ziekenhuis worden gebracht. Het herkennen van traumapatiënten met ernstig letsel is lastig, zeker zonder alle diagnostische hulpmiddelen waarover ziekenhuizen wel beschikken. Een deel van deze patiënten belandt nu in een regulier ziekenhuis terwijl deze naar een gespecialiseerd traumacentrum gebracht had moeten worden.

Doel

Door het inventariseren van een aantal vitale parameters geeft de app ondersteuning aan het ambulancepersoneel om de juiste keuze te maken of een patiënt naar een traumacentrum moet worden gebracht of juist niet.

Functionaliteiten

  • Het ambulancepersoneel vult een uniek ritnummer in voor registratie.
  • De app vraagt om 7 gevalideerde parameters zoals (ingeschatte) leeftijd, saturatie, Glasgow Coma Scale, brandwonden en/of inhalatietrauma, oorzaak, penetrerend letsel aan hoofd/thorax of abdomen en eventueel specificatie daarvan.
  • Op basis van ervaring geeft het ambulancepersoneel eerst een eigen inschatting van de ernst. Vervolgens geeft de app een advies om naar een ‘Level 1 ziekenhuis’ te gaan of een ‘ziekenhuis naar keuze’.
  • De data worden verstuurd voor verdere wetenschappelijke analyse.

Klant

UMC Utrecht/Regionale ambulancevoorziening

Waarde voor de zorg

Traumapatiënten die in een gespecialiseerd traumacentrum worden behandeld, hebben betere overlevingskansen en minder kans op blijvend letsel en/of invaliditeit.
Het minimaliseren van het percentage onder- en overtriage.

Back To Top