Ga naar hoofdinhoud
Wat zijn medische apps?

Medische apps zijn applicaties met een medische toepassing op een mobiel apparaat. Dit kan een mobiele telefoon zijn, maar ook een tablet. De handzaamheid van deze apparaten is uiterst nuttig voor het snel toegankelijk maken van bepaalde functionaliteiten. Bijvoorbeeld het invoeren van je pijn, medicijnen of hoe actief je bent geweest. Steeds vaker wordt gebruik gemaakt van sensoren in de mobile telefoon of ‘wearables’ om bepaalde klinische parameters automatisch te meten.
Door de wildgroei van medische apps vinden veel patiënten en zorgprofessionals het steeds moeilijker om het kaf van het koren te scheiden. Zo varieert de kwaliteit van medische apps enorm. Met name op het gebied van user interaction, grafisch ontwerp, veiligheid van de data en privacy is er vaak nog veel te verbeteren.

Medische apps zijn in te delen in 4 categorieën

Referentie

Referentie apps, geeft uitleg over bepaalde medische aangelegenheden.

Productiviteitsverbetering

Apps voor productiviteitsverbetering, verhoogt de efficiency van een proces.

Berekenen

Apps die iets berekenen, zoals de dosering van een medicijn.

Tracking

Tracking apps, houden (lichamelijke) aspecten bij van de aandoening.

Wat maakt een goede medische app?

Onze ervaring leert dat er bij goede medische apps aandacht is besteed aan de volgende vijf onderwerpen:

Gebruikservaring

De wijze waarop de gebruiker (vaak patiënt) de app ervaart. Ziet de toepassing er goed uit, werkt hij makkelijk en is deze eenvoudig te vinden? Tevens de wijze waarop de gebruiker gemotiveerd wordt om de app te gebruiken (persuasive technologies)

Geloofwaardigheid

De geloofwaardigheid van de app wordt vaak bepaald wordt door het team dat erachter zit. Zijn zorgprofessionals en/of patiënten erbij betrokken geweest, is er medische validatie uitgevoerd?

Vertrouwen

De manier waarop de ontwikkelaars het vertrouwen geven dat er zorgvuldig met de (patiënten) data omgegaan wordt, en werken met bekende standaarden en normeringen in de zorg. Bijvoorbeeld een CE-keurmerk en NEN- en ISO-normeringen.

Koppeling

De mogelijkheid om te koppelen met andere platformen en/of sensors die een waardevolle toevoeging kunnen zijn voor de patiënt. Uitgangspunt hierbij is interoperabiliteit.

Waardecreatie

Een liefst gevalideerde en aantoonbare wijze waarop de medische app echt waarde toevoegt voor de individuele patiënt of zorgprofessional, of aan het zorgproces in z’n geheel.

Meer weten over medische apps?

Alle medische apps die ontwikkeld worden door Synappz Mobile Health doorlopen deze vijf onderwerpen. Wij investeren veel in technologie op het gebied van dataveiligheid en privacy, user experience en co-creatieprocessen. Het blijft uiteraard ook voor ons een uitdaging in deze nieuwe wereld. Een uitdaging die we graag aangaan met gelijkgestemden. Wilt u hierover eens verder praten, bel gerust, de koffie staat klaar!

Back To Top