Ga naar hoofdinhoud
Het ontwerpen van een medische app

Een functioneel ontwerp is de basis voor de blauwdruk van de Mobile Health toepassing zoals een medische app. Als deze eenmaal duidelijk is kan beginnen worden aan de volgende stap: het daadwerkelijk ontwerpen van de medische app.

Wat zijn de stappen in het ontwerp van een medische app?

Hoe moet de medische app er uitzien?

In het algemeen wordt onder ontwerpen het interactie ontwerp en het grafisch ontwerp verstaan. In het interactie ontwerp wordt beschreven hoe de gebruiker de app bedient, welke knoppen doen wat en hoe is het verloop van de schermen. Het grafisch ontwerp is de schil die op de interactie ligt om de medische app een ‘smoel’ te geven. Maar wij gaan in het ontwerp een stapje verder. Ook kijken we hier naar het ontwikkelen van een klikbaar model, CE-certificering en marketing.

User Interface Design

In het team van Synappz zitten verschillende UX (User Experience) Designers die de weg weten op het gebied van interactie op iOS (iPhone en iPad) en Android. Gebruik makend van de laatste trends op dit gebied gaan we aan de slag en geven wij verschillende mogelijkheden aan. Dit wordt gedaan aan de hand van duidelijke tekeningen (wireframes). Samen wordt dan een uiteindelijk keuze gemaakt. Je hebt maar één kans om een eerste indruk te maken, dus de app moet niet alleen goed werken, maar er ook nog goed uitzien. Wij worden altijd heel blij van mooi ontworpen apps. Tijd om onze Graphic Designers aan het werk te zetten. Zij kunnen aan de slag als het interactie ontwerp is goedgekeurd. Indien er een huisstijl is wordt dit als uitgangspunt genomen voor het grafisch ontwerp. We starten altijd met een ‘moodboard’ waarop een aantal grafische richtingen worden weergegeven. De keuze hiervan bepaalt verder het grafisch ontwerp. Hierna volgt de uitwerking van een aantal schermen zodat bekeken kan worden of we op de juiste weg zitten. Bij goedkeuring worden alle schermen grafisch ontworpen.

Vaak is het nog onduidelijk hoe de gebruikers reageren op de app. Papier met de tekeningen van de schermen is helaas weinig interactief. Maar, met de interactie en het grafisch ontwerp in de hand kunnen we een ‘klikbaar model’ maken. Zonder ook maar één regel te programmeren kan met dit klikbaar model een idee gekregen worden over het functioneren van de medische app. Dit kan dan gebruikt worden in gebruikerstesten. Op deze manier worden verbeteringen vroeg in het proces opgespoord.

CE-certificering van de medische app

Medische apps kunnen, afhankelijk van de functionaliteiten, vallen onder de CE regelgeving. Dit betekent dat er tijdens het bouwen een technisch document opgesteld moet worden. Wij voeren altijd een juridische check uit indien er twijfel bestaat of de medische app onder de CE regelgeving valt. Daarnaast werkt Synappz met een intern kwaliteitsmanagementsysteem als onderdeel van de ISO9001 certificering, een intern proces waarbij de ontwikkeling en commercialisatie van medische apps duidelijk en volgens vooraf bepaalde richtlijnen beschreven en gevolgd wordt

Hoe zet ik de medische app in de markt?

Tot slot wordt er in deze fase nagedacht over de marketing van de medische app. Het volstaat niet meer om de app op de App Store en/of Google Play Store te zetten en te wachten tot de downloads binnen komen. Er zal nagedacht moeten worden over de boodschap naar de markt, de positionering van de app, de instrumenten die ingezet moeten worden en de kanalen waarover gecommuniceerd kan worden. Onze ervaring op het gebied van (farma) marketing komt hier goed van pas.

Tot slot willen we natuurlijk weten of de voorgenomen waarde voor de zorg van de Mobile Health toepassing ook daadwerkelijk geleverd wordt. Duidelijk vooraf gestelde indicatoren kunnen daarbij een belangrijke rol spelen.

We horen graag van je

Wil je meer weten over het maken van Mobile Health toepassingen? We nemen altijd de tijd om ons proces verder toe te lichten. Neem gerust contact met ons op.

Back To Top