Ga naar hoofdinhoud
Programmeren

Het schrijven van de code van de medische app is een taak voor specialisten, die maar wat graag met een hoop afkortingen werken. Zaak dus om bij de les te blijven. Afhankelijk van het platform (iOS of Android) wordt geschreven in resp. Objective-C of Java. Er kan ook gekozen worden om een ‘web-app’ te maken, dan wordt er geprogrammeerd in HTML, Javascript en CSS.

Bij Synappz zetten wij verschillende manieren van ontwikkeling in.

Twee methoden voor softwareontwikkeling

Er zijn grofweg twee processen voor software ontwikkeling: de ‘waterfall’ en de ‘agile’ methodiek. Bij de waterfall methodiek wordt er een Blueprint van de app gemaakt waarin alle functionaliteiten, schermopbouw en achterliggende techniek beschreven staat. De developers sluiten zich dan gedurende een aantal weken op en komen pas naar buiten als ze de eerste toonbare versie hebben. Vaak is dat de beta versie. Deze wordt dan getest door de klant, kleine punten aangepast en volgt een eerste officiële versie. De klant is dus minimaal betrokken in het ontwikkelwerk.

De andere methodiek, agile development, gaat veel meer uit van kleine iteraties die opgeleverd worden. Dus elke keer als er een kleine mijlpaal is behaald wordt de app zoals ‘ie dan is, opgeleverd voor te testen. Agile development wordt ook wel uitgevoerd door de SCRUM-methode.

Synappz Mobile Health hanteert beide methoden. Het is niet per definitie zo dat de ene methode beter is dan de andere. Het hangt heel erg van de klant af wat gewenst is. Veel developers schermen tegenwoordig met Agile development, en wij denken ook dat dit een zeer goede manier is om hoog kwalitatieve apps te schrijven. Echter, het vraagt nogal wat van de klant. Als er elke week een versie opgeleverd wordt kan er soms pas verder gegaan worden als deze versie is bekeken, getest en goedgekeurd. Dat vraagt dus van de klant een continue aandacht, en dat is niet altijd mogelijk. We bekijken per keer wat het beste aansluit.

CE-certificering

In deze fase wordt er niet alleen gecodeerd. Indien CE-certificering noodzakelijk is, is dit de fase waar het technisch dossier geschreven wordt. Ook de ontwikkeling van een eventuele marketingcampagne vindt hier plaats (website, video, klaarzetten social media).

Testen van de app

Tot slot gaat geen enkele app de deur uit als deze niet eerst grondig getest is. Uiteraard met de standaard ‘stresstesten’ van Apple en Google, maar ook gebruikerstesten. Samen met de klant bekijken we wat we hierin kunnen betekenen. Wij kunnen uiteraard daarvoor ons netwerk in de gezondheidszorg inzetten.

We horen graag van je

Heb je net als wij een droom, een idee of een visie die verder uitgewerkt of geïmplementeerd dient te worden? Bel ons dan voor een afspraak, je bent van harte welkom in ons kantoor in ‘s-Hertogenbosch.

Back To Top