NVU Richtlijnen

Doelgroep

Urologen en andere medici.

Achtergrond

De opgestelde Richtlijnen van de NVU zijn uitgebreid, complex en alleen via web of
hardcopy beschikbaar.

Doel

Met deze app faciliteert de NVU de uroloog om de richtlijnen en standpunten altijd en eenvoudig te raadplegen en toe te passen in de dagelijkse praktijk.

Functionaliteiten

 • De app bevat de aanbevelingen uit 4 richtlijnen: urine-incontinentie, prostaatcarcinoom, nierstenen en hematurie. Dit wordt later aangevuld met meer richtlijen.
 • De specialist kan eenvoudige beslisbomen raadplegen bij diagnostiek en behandeling
  van patiënten.
 • De app bevat calculatoren die toepasbaar zijn in het dagelijks gebruik.
 • Via het Content Managing System kunnen de Richtlijnen eenvoudig worden bijgewerkt
  of uitgebreid.

  NVU Richtlijnen

  Partner

  Nederlandse Vereniging voor Urologie

  Download de app

  Download_on_the_App_Store_Badge_US-UK_135x40

  Waarde voor de zorg

  Altijd de laatste Richtlijnen en inzichten bij de hand bij diagnostiek en behandeling van urologische patiënten